Spotkanie ze StarostąStan dróg powiatowych w Gminie Męcinka oraz sprawy związane z utrzymywaniem poboczy i rowów powiatowych były głównym tematem spotkania pomiędzy Wójtem Gminy Męcinka Mirosławem Brzozowskim oraz Starostą Powiatu Jaworskiego Anetą Kucharzyk. Odbyła się również lustracja dróg w terenie. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli również Zastępca Wójta Gminy Męcinka Arleta Oksińska oraz Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg Powiatowych Henryk Krupa omówiono również możliwe źródła finansowania inwestycji drogowych.

Stan dróg publicznych ma ogromny wpływ na poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Przy współpracy gminy i powiatu istnieje realna szansa na poprawę obecnego stanu” – podkreślił wójt M. Brzozowski.

Nasza infrastruktura wymaga kompleksowej przebudowy i będziemy ją realizować etapami. Już dziś deklaruję, że podejmę działania w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa na drogach oraz poprawy standardu życia mieszkańców” – poinformowała starosta A. Kucharzyk.