w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rekreacji, sportu i promocji w 2021 r.

Zarządzenie nr 37
Treść ogloszenia