O G Ł O S Z E N I E
W dniu 26 listopada 2021r. o godz. 10:00
w sali widowiskowej w Męcince, Męcinka 85
odbędzie się
XXXVIII SESJA RADY GMINY MĘCINKA

Porządek obrad (format PDF)