Z okazji Waszego Święta pragnę złożyć Wam w imieniu swoim, całego Samorządu Gminy i przede wszystkim Mieszkańców serdeczne podziękowania za pracę, którą wykonujecie na rzecz naszej społeczności.

Życzę Wam aby każdy dzień przynosił Wam satysfakcję z pełnionej służby, a nagrodą za wysiłek będzie wdzięczność i szacunek osób, którym pomagacie.

Z wyrazami uznania
Mirosław Brzozowski
Wójt Gminy Męcinka