To kolejny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa naszych mieszkańców. W obecnym roku Gmina Męcinka azbest odebrała z czternastu nieruchomości.
Zakres prac obejmował demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie tych niebezpiecznych wyrobów. Zadanie realizowane było dzięki pozyskanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 27 822 zł.