Zakres inwestycji drogowej w Męcince i Nowej Męcince, planowana organizacja ruchu oraz ewentualne problemy, które mogą się pojawić podczas realizacji prac były głównymi tematami spotkania Wójta Gminy Męcinka oraz pracowników Urzędu Gminy z Mieszkańcami. Obecni byli także: kierownik budowy, projektant inwestycji, inspektor nadzoru.

Mieszkańcy mieli możliwość indywidualnego skonsultowania rozwiązań projektowych zaplanowanych do realizacji przy poszczególnych nieruchomościach.