O G Ł O S Z E N I E
W dniu 13 grudnia 2021r. o godz. 11:00
w sali widowiskowej w Męcince, Męcinka 85
odbędzie się
XXXIX SESJA RADY GMINY MĘCINKA

Porządek obrad (format PDF)