Kilkadziesiąt zadań inwestycyjnych o wartości ponad 20 milionów złotych, zapewnienie funkcjonowania gminnych pełnowymiarowych przedszkoli, żłobka oraz służby zdrowia to ważne filary funkcjonowania gminy, które finansowanie znalazły w projekcie budżetu gminy na 2022 r. W ujęciu wydatków wynosi on ponad 46 mln zł.

"Podstawą planowania budżetu Gminy Męcinka na 2022 r. była realizacja najważniejszych potrzeb mieszkańców. Tworząc budżet analizowaliśmy możliwości finansowe gminy (w tym pozyskane dotacje) oraz możliwości organizacyjne" - podkreśla wójt M. Brzozowski.

miniatura