Konieczny remont drogi powiatowej Piotrowice-Męcinka, w szczególności odcinka przy szkole i przedszkolu w Męcince. Porozumienie Gminy Męcinka o współpracy z Powiatem Jaworskim w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej podpisane. Kolejnym etapem będzie wnioskowanie o dotacje na wykonanie inwestycji.

zdjęcie, złożenie podpisu