SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ATAKU TERRORYSTYCZNEGO
Kampania prowadzona przez Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową kampanii społecznej 4U! (www.4u.tpcoe.gov.pl), na której znajdują się film oraz animacje edukacyjne przedstawiające sposób właściwego zachowania się w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego.
Celem akcji jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania i reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Kampania jest strategicznie ukierunkowana na dotarcie do szerokiego grona odbiorców poprzez wykorzystanie środków komunikacji społecznej. Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW dąży w ten sposób do poprawy świadomości – a tym samym, podniesienia poziomu bezpieczeństwa obywateli. W filmie promocyjnym i czterech animacjach edukacyjnych, zaprezentowano opracowaną przez CPT ABW procedurę w 4 krokach (4U!) - Uważaj, Uciekaj, Ukryj się i Udaremnij Atak. Procedura 4U! prezentuje właściwy sposób postępowania w przypadku zagrożenia ze strony masowego zabójcy (ang. active shooter).