w sprawie zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia

Treść polecenia