w sprawie zawieszenia działalności klubów dziecięcych i żłobków

Treść polecenia