w sprawie wprowadzenia na terenie powiatu jaworskiego szczególnych rozwiązań umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących zagrożenia dla zdrowia publicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Treść zarządzenia