w sprawie zamknięcia placów zabaw i ogródków jordanowskich

Treść zalecenia