Polecenie Wojewody Dolnośląskiego
1_instrukcja dotycząca dps
2_instrukcja dotycząca usług opiekuńczych
3_Instrukcja oik
Rozporządzenie Ministra Zdrowia
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji