Raport o stanie dostępności z dnia 31 marca 2021 roku

Komendantem Gminnym Ochotniczych  Straży   Pożarnych jest  st. asp.  Wiesław Gregulski. Na terenie Gminy Męcinka funkcjonują 4 jednostki  ochotniczych straży pożarnych typu S. Jednostki OSP rozmieszczone  są w następujących miejscowościach:

Męcinka [jednostka OSP S-3 włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego ]:

              Prezes zarządu : Wiesław Gregulski

              Wiceprezes : Łukasz Błoński

              Naczelnik : Hubert Babiarz

              Skarbnik : Tomasz Reczuch

              Z-ca naczelnika : Krzysztof Kowalski

             
Sekretarz : Mateusz Kaczor

              Funkcjonują 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (skład 30 osób )

Gospodarz – Krzysztof Skorupski

Pomocne [ jednostka OSP S-l ]

               Prezes zarządu : Jan Fajkiel

              
Wiceprezes: Urszula Kuźnik

               Naczelnik : Grzegorz Bednarczyk

               Skarbnik : Krzysztof Kuźnik

              
Sekretarz: Joanna Rękawiecka

              
Gospodarz: Patryk Grzesiak

               Funkcjonują 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (12 chłopców i 8 dziewcząt )

 ● Przybyłowice [jednostka OSP S-l ]

               Prezes - Zdzisław Dąbrowski Przybyłowice 22

              Naczelnik - Mariusz Uhornicki Przybyłowice 38

              W-ce - Prezes Sławomir Żmudzki Przybyłowice 4


              Z-ca - Naczelnika Krzysztof Plecety Przybyłowice 43

              Sekretarz – Radosław Zysnarski Przybyłowice 45

              Skarbnik – Aleksander Kaczmarek Przybyłowice 7B

              Gospodarz – Grzegorz Latusek Przybyłowice 47

               Funkcjonuje 1 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (skład 10 osób )

Małuszów [ jednostka OSP S-l ]

           
                Prezes - Janusz Hołyński

                Wiceprezes – Sławomir Plecety

                Naczelnik – Tomasz Hołyński

                Z-ca naczelnika – Mateusz Czaja

                Skarbnik – Daniel Dubik

                Sekretarz – Jacek Majewski

                     Gospodarz – Łukasz Hołyński

                Funkcjonuje 1 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (skład 10 osób )

Do dysponowania i alarmowania jednostki OSP Męcinka PSP w Jaworze wykorzystuje system powiadamiania DSP - 15 jest to system selektywnego alarmowania, pozostałe jednostki najczęściej alarmowane są telefonicznie.

Samochody i sprzęt silnikowy

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych wyposażone   są  w następujący rodzaj samochodów pożarniczych:

-   samochód ciężki gaśniczy                      szt. 1

-   samochód średni ratowniczo-gaśniczy   szt. 3

-   samochód lekki pożarniczy                    szt. 2

Każdy samochód jednostek OSP posiada na swoim wyposażeniu radiotelefon przewoźny, ponadto dodatkowo jednostka OSP Męcinka posiada dwa radiotelefony przenośne.

Jednostki OSP na swoim wyposażeniu posiadają 29 szt. różnego rodzaju sprzętu silnikowego:

motopompy,   piły   spalinowe,    agregat   prądotwórczy,   sprzęt   ratownictwa drogowego, pontony , aparaty oddechowe powietrzne.

 

Statystyka zdarzeń za lata 2003 - 2015

Lata  Ilość pożarów  Ilość miejscowych
zagrożeń 
Udział w akcjach 
 2003  57  172  229
 2004  41  131  172
 2005  19  138  157
 2006  34  111  145
 2007   31   77  108 
 2008  37  67  104
 2009  42  133 175
 2010  68  50  118
2011 63 40 103
2012 45 59 104
2013 22 53 75
2014 52 40 92

 

 

 

Wysokości świadczeń pieniężnych dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym w latach 2009 - 2015 

 Rok OSP Męcinka OSP Małuszów OSP Pomocne OSP Przybyłowice 
 2009  9 479,75 423,00 1 052,55 864,00
 2010 10 611,65 0 2 740,50 1 431,00
 2011 10 882,80 0 1 078,20 0
2012 11 664,75 300,60 1 381,50 297,00
2013 7 804,65 1 340,85 204,00 0
2014 6.957,70 915,48 914,40 747,0
 2015 10.301,05 1.350,80 1.919,50 0
 razem 67 703,05
4 330,73
9 290,65
3 339,00

 1) wg stanu na dzień 31.12.2015r.