Dnia 10 października grupa teatralna KOKON z Krakowa przedstawiła w GOKE bajkę "Królewna o złotym sercu". Na przedstawienie kierownik GBP zaprosił dzieci ze żłobka, przedszkola i klas I-III. Również w Szkole Podstawowej w Piotrowicach przedstawiono w/w bajkę. Zaproszone dzieci bardzo gorąco i entuzjastycznie wraz z aktorami uczestniczyli w przedstawieniu. Bajka ta pokazała problemy nietolerancji i braku akceptacji dla odmienności, uczyła szacunku i otwartości na drugiego człowieka.