środa, 10 sierpień 2022 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Gminna Biblioteka Publiczna w Męcince ,Filia GBP w Piotrowicach, Filia GBP w Pomocnem oraz Filia GBP w Przybyłowicach od dnia 18 maja 2020 r. są otwarte.

W widocznym miejscu dla czytelnika umieszczone są instrukcje dotyczące higieny rąk, dezynfekcji dłoni, sposobu zakładanie i zdejmowania masek ochronnych i rękawiczek, informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w bibliotece.

Bibliotekarze są zaopatrzeni w maseczki, przyłbice ochronne, rękawiczki, płyn dezynfekcyjny i mają następujące wytyczne:
   - przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo myją ręce wodą z mydłem;
   - noszą osłonę nosa i ust lub przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków;
   - zachowują bezpieczną odległość od rozmówcy 2 metry;
   - regularnie często i dokładnie myją ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcjami i dezynfekują osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (minimum 60%);
   - podczas kaszlu lub kichania zakrywają usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, którą  wyrzucają do zamkniętego kosza i myją ręce;
   - starają się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu;
   - dbają o stanowisko pracy, aby było czyste i higieniczne, pamiętają o dezynfekcji powierzchni  dotykowych, np.: telefon, klawiatura i myszka, wyłączniki świateł;
   - regularnie ( kilka razy w ciągu dnia) czyszczą powierzchnie wspólne, z którymi stykają się czytelnicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręczy, blaty.

Biblioteki nie rekomendują otwarcia czytelń, wolnego dostępu do półek z księgozbiorem, dostępu do katalogu kartkowego i czasopism.

W bibliotekach obowiązuje:
Czytelnicy nie wchodzą do pomieszczeń bibliotecznych. W korytarzu ustawiony jest stolik z środkami dezynfekującymi i rękawiczkami ochronnymi. Przy wejściu czytelnicy muszą dezynfekować dłonie, posiadać rękawice i maseczki zakrywające usta i nos. W wejściu do biblioteki ustawione jest biurko do przyjmowania książek. Po przyjęciu książek bibliotekarz każdorazowo musi zdezynfekować blat, na którym leżały książki. Przyjęte książki odłożyć na okres 3 dni do pudła i złożyć na wydzielone półki w magazynie lub regale. Odizolowane egzemplarze oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym czasie włączyć do użytkowania. Bibliotekarz sam podaje czytelnikowi interesujące go książki.

Pomieszczenia biblioteczne przez cały czas otwarcia są wietrzone i dezynfekowane.

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie