Image 

Wodociąg Sichówek:

- sieć wybudowana w 1965 r.,

- materiały, z których została wykonana sieć: rury stalowe oraz rury PE/

- długość sieci: 0,8 km,

- ilość przyłączy: 22.

 Wodociąg Słup:

- sieć wybudowana w 1983 r.,

- materiały, z których została wykonana sieć: rury stalowe oraz rury PCV,

- długość sieci: 1,8 km,

- ilość przyłączy: 55.

Wodociąg Męcinka-Chroślice:

     Męcinka

- sieć wybudowana w 1984 r.,

- materiały, z których została wykonana sieć: rury PCV,

- długość sieci: 5,5 km,

- ilość przyłączy: 145.

    Chroślice

- sieć wybudowana w 1985 r.,

- materiały, z których została wykonana sieć: rury PCV,

- długość sieci: 2,0 km,

- ilość przyłączy: 60.

 Wodociąg Muchów – Stanisławów:

    Muchów

- sieć wybudowana w 1994 r.,

- materiały, z których została wykonana sieć: rury PCV,

- długość sieci: 1,8 km,

- ilość przyłączy: 35.

    Stanisławów

- sieć wybudowana w 2000 r.,

- materiały, z których została wykonana sieć: rury PCV oraz rury PE,

- długość sieci: 3,5 km,

- ilość przyłączy: 16.

 Wodociąg Piotrowice-Chełmiec:

    Piotrowice

- sieć wybudowana w 1998 r.,

- materiały, z których została wykonana sieć: rury PCV oraz PE,

- długość sieci: 9,4 km,

- ilość przyłączy: 175.

     Chełmiec

- sieć wybudowana w 1998 r.,

- materiały, z których została wykonana sieć: rury PCV oraz rury PE,

- długość sieci: 2,1 km,

- ilość przyłączy: 80.

 Wodociąg Przybyłowice – Małuszów:

    Przybyłowice

- sieć wybudowana w 2001 r.,

- materiały, z których została wykonana sieć: rury PCV oraz PE,

- długość sieci: 2,6 km,

- ilość przyłączy: 62.

    Małuszów

- sieć wybudowana w 2001 r.,

- materiały, z których została wykonana sieć: rury PCV oraz rury PE,

- długość sieci: 3,0 km,

- ilość przyłączy: 70.

Wodociąg Pomocne-Kondratów:

 - sieć wybudowana w 2005 r.,

- materiały, z których została wykonana sieć: rury PE oraz rury PCV,

- długość sieci: 15 km,

- ilość przyłączy: 149.

Wodociąg Sichów - Sichówek - Słup:

     Sichów

- sieci wodociągowe wybudowano w 2010 r.

- długość sieci wodociągowych - 10,10 km

- długość sieci przesyłowych - 3,22 km

- ilość przyłączy 94 szt.

- materiał - rury wodociągowe wykonane z polipropylenu ( PE)

Inwestycję wykonano przy współudziale środków europejskich ( ok. 70 %),

polegała ona na wykonaniu stacji uzdatniania wody na drenażowym ujęciu wody w Słupie, za pomocą rurociągów tranzytowych została ona przesłana do wsi Sichówek i Sichów. We wsi Sichów została wykonana sieć wodociągowa i przyłącza do wszystkich gospodarstw domowych. Wykonano również sieci tranzytowe do wsi Chroślice i wodociągu zasilającego wieś Męcinka.