WÓJT GMINY MĘCINKA
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,1079 ha, oznaczonej jako działka o nr geodezyjnym 800/4, położonej w obrębie wsi Piotrowice

Pobierz treść ogłoszenia (format PDF)