piątek, 03 grudzień 2021 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka
o wydanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej na rzecz Inwestora - Gmina Męcinka, Męcinka 11, 59-424 Męcinka, pozwolenia na: Budowę sieć wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 363 (dz. nr 208/6, AM-9, obręb Przedmieście, jedn. ewid. Jawor w ramach zadania
„Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowice z wpięciem do systemów w Jaworze".

Treść obwieszczenia
protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie