o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwał nr XXXVIII/1255/17 i XL/1330/17

Treść zarządzenia