wtorek, 25 styczeń 2022 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Obwieszczenie Wójta Gminy Męcinka
o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Męcinka
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t.j. Dz. U. 2015 poz.199 z późn. zm. / oraz uchwały nr XXXVII/241/2014 Rady Gminy Męcinka z dnia 23 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Męcinka zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działki nr 800/4 w obr. Piotrowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10 czerwca 2015 r. do 10 lipca 2015 r. w Urzędzie Gminy Męcinka, w pok. nr 1 w godzinach 10 - 13. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu odbędzie się w dniu 23 czerwca 2015 r. o godz. 10.00 w budynku Gminnej Biblioteki w Męcince - Męcinka nr 10.

Dokument -  treść obwieszczenia (format PDF)

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie