piątek, 03 grudzień 2021 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Obwieszczenia

Obwieszczenie
Wójta Gminy Męcinka
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Męcinka”

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. Z 2015 r., poz 199 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 15 grudnia 2015r. do 15 stycznia 2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Męcinka, Męcinka 11, 59-424 Męcinka, w godzinach od 8.00 do 14.00 w pokoju nr 1 oraz na stronie internetowej www.mecinka.pl, ujednoliconego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Męcinka, zawierającego projektowaną zmianę dotyczącą części obrębu geodezyjnego Słup w związku z uchwałą nr IX/71/2015 Rady Gminy Męcinka z dnia 31 lipca 2015r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Męcinka”, (obejmującej teren działki nr 438 oraz 457dr w Słupie) – w związku z powiększeniem Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

Zobacz całą treść obwieszczenia (format PDF)
Tekst jednolity studium do wyłozenia strefa
Rysunek studium ujednolicony strefa do wyłożenia

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie