Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - skład, informacje

 

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

1. Barbara Michalska             Przewodnicząca

2. Dorota Prus                         Zastępca Przewodniczącej

3. Janina Fornalska               Członek

4. Maria Śliwa                          Członek

5. Krzysztof Kos                       Członek

6. Małgorzata Rodzeń            Członek

7. Agnieszka Czwartacka      Członek

 Podczas odbytych posiedzeń GKRPA :

 

alt

 

alt

 

alt