czwartek, 23 wrzesień 2021 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Rolnictwo

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Męcinka niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy w uprawach Wójt Gminy Męcinka informuje, że każdy rolnik który stwierdził powstanie w swoim gospodarstwie szkody może złożyć wniosek wraz z oświadczeniem o oszacowanie szkód, który jest dostępny na stronie internetowej www.mecinka.pl lub w urzędzie gminy. Wzory dokumentacji oraz szczegółowe informacje dotyczące procedur dostępne są także na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – www.duw.pl

Na podstawie przyjętych wniosków Wójt Gminy Męcinka będzie miał możliwość złożenia do Wojewody Dolnośląskiego wniosku o powołanie Komisji Gminnej ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych.

Dodatkowe informacje dostępne pod nr tel. (76) 8713455, pok. nr 9 Urzędu Gminy Męcinka.

Wójt Gminy Męcinka
Mirosław Brzozowski

ws. w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu przypomina o konieczności przestrzegania podstawowych obowiązków związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2017 poz. 50).

Pełna treść komunikatu

Plakat Chroń owady zapylające

Informacja KRUS dot. bezpiecznej pracy dzieci w rolnictwie Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Legnicy przypomina, że o zakresie i stopniu uczestnictwa dzieci w pracach w gospodarstwie rolnym decydują rodzice, którzy muszą mieć świadomość ryzyka oraz zagrożenia zdrowia i życia w rolniczym środowisku pracy. Należy pamiętać, że prace powierzane dzieciom nie mogą przekraczać ich możliwości fizycznych i ich pomoc nie może odbywać się kosztem czasu niezbędnego na sen, naukę i wypoczynek.

Treść infomacji (format PDF)

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie