czwartek, 23 wrzesień 2021 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka
Najczęstszymi przyczynami upadków w sezonie jesienno-zimowym są:
  •  zły stan nawierzchni podwórzy tj. grząskość, śliskość, brak wydzielonych ciągów komunikacyjnych lub zły ich stan np. nieutwardzenie, niezabezpieczenie przed poślizgiem;
  • brak obuwia roboczego, nadmierne jego zużycie lub zabrudzenie.

W celu zmniejszenia ryzyka upadku należy:

  • zachować porządek w obejściu, dbać o stan techniczny ciągów komunikacyjnych;
  • wyrównać i w miarę możliwości utwardzić nawierzchnię podwórza;
  • zadbać o właściwe odprowadzenie wód opadowych;
  • w okresie wystąpienia śliskości na bieżąco oczyszczać ciągi komunikacyjne i zabezpieczać je przed poślizgnięciem np. posypywać solą, piaskiem;
  • stosować odpowiednie oświetlenie posesji;
  • zabezpieczać przed oblodzeniem schody;
  • używać bezpiecznego obuwia roboczego tj. przylegającego do kostki z podeszwą protektorowaną.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w broszurze i ulotce „Upadek to nie przypadek", które dostępne są w jednostkach organizacyjnych Kasy.
Materiały źródłowe: -broszury prewencyjne KRUS
Opracowała: Danuta Rydz Samodzielny Inspektor KRUS PT w Legnicy

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie