czwartek, 23 wrzesień 2021 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach- Państwowy Instytut Badawczy (IUNG) w dniu 2 sierpnia 2019 r. w raporcie VIII ogłosił na terenie Gminy Męcinka wystąpienie suszy na uprawach:

na gruntach I kategorii:

 • zboża ozime
 • zboża jare
 • kukurydza na ziarno
 • kukurydza na kiszonkę
 • ziemniak
 • chmiel
 • tytoń
 • warzywa gruntowe
 • krzewy owocowe
 • drzewa owocowe
 • truskawki
 • rośliny strączkowe

na gruntach II kategorii:

 • zboża ozime
 • zboża jare
 • kukurydza na ziarno
 • kukurydza na kiszonkę
 • ziemniak
 • burakcukrowy
 • chmiel
 • tytoń
 • warzywa gruntowe
 • krzewy owocowe
 • drzewa owocowe
 • truskawki
 • rośliny strączkowe
na gruntach III kategorii:
 • kukurydza na ziarno
 • kukurydza na kiszonkę
 • tytoń
 • krzewy owocowe
 • rośliny strączkowe

na gruntach IV kategorii:

 • krzewy owocowe
Mając na uwadze powyższe poszkodowani rolnicy mogą składać do tut. urzędu Wnioski Producentów Rolnych o szacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Wnioski te dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Męcinka , w pokoju nr 11- sekretariat oraz na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pod adresem: https://www.duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-nieruchomosci-r/oddzial-rolnictwa-i-sro/139,Oddzial-Rolnictwa-i-Srodowiska.html.

Załączniki:
mapa kategorii glebowych - http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/
wersja tabelaryczna- http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0205032/
protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie