Hodowla zwierząt inwentarskich wiąże się z dużym ryzykiem wypadku. Co roku, do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rolnicy zgłaszają wypadki, do których dochodzi przy obsłudze zwierząt gospodarskich.

Pełna treść komunikatu