niedziela, 25 lipiec 2021 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka
Pamiętaj:
 • dbaj o park maszynowy (konserwacja sprzętu, posiadanie osłon i zabezpieczeń);
 • korzystaj z maszyn, urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem;
 • obsługę maszyn i urządzeń powierzaj wyłącznie osobom dorosłym, zdrowym, posiadającym wymagane przeszkolenia i uprawnienia;
 • przed uruchomieniem maszyny upewnij się, że nikomu nie zagraża niebezpieczeństwo;
 • w czasie postoju zabezpiecz maszyny i urządzenia przed niekontrolowanym przemieszczaniem lub stoczeniem;
 • właściwie zabezpieczaj ładunki podczas transportu przed ich upadkiem;
 • przed przystąpieniem do regulacji bądź usuwania awarii wyłącz napęd i upewnij się, że maszyna jest unieruchomiona;
 • dostosuj obuwie, odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej;
 • nie przystępuj do pracy w przypadku złego stanu psychofizycznego;
 • przestrzegaj zasad ruchu drogowego podczas poruszania się po drogach publicznych;
 • zorganizuj punkt przeciwpożarowy w gospodarstwie oraz wyposaż maszyny samobieżne w apteczki pierwszej pomocy.

Co jeśli przydarzy się wypadek?
 • zabezpiecz miejsce wypadku;
 • zadbaj o bezpieczeństwo osób poszkodowanych i udzielających pomocy;
 • wezwij pomoc; 
 • poinformuj lekarza o okolicznościach wypadku;
 • zgłoś wypadek przy pracy rolniczej bez zbędnej zwłoki w najbliższej jednostce Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (telefonicznie, osobiście bądź przez platformę ePUAP)

Bądź odpowiedzialny. Twoim obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa sobie oraz innym osobom pracującym czy przebywającym na terenie gospodarstwa

Materiały źródłowe: -broszury prewencyjne KRUS
Opracowała: Danuta Rydz Samodzielny Inspektor KRUS PT w Legnicy
protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie