HARMONOGRAM planowanych godzin pracy animatora „Moje Boisko ORLIK 2012” - Sierpień 2018 r.