Klub Sportowy Męcinka
59-424 Męcinka 97

-wpisany do ewidencji klubów sportowych, działających w formie stowarzyszeń, decyzją Starosty Jaworskiego Nr OKL.4141/RS/2004 z dnia 20.02 2004 r.

1. Informacje adresowe i rejestrowe:

Klub Sportowy Męcinka
59-424 Męcinka 97

-wpisany do ewidencji klubów sportowych, działających w formie stowarzyszeń, decyzją Starosty Jaworskiego Nr OKL.4141/RS/2004 z dnia 20.02 2004 r.

2. Zarząd:

Fitrzyk Artur - Prezes,
Oksiński Jarosław - Wiceprezes,
Niemiec Robert - Skarbnik,
Fitrzyk Edward - Członek,
Torończak Piotr  - Członek

3. Terminy rozgrywek:

seniorzy
juniorzy
trampkarze