wtorek, 17 maj 2022 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

WÓJT GMINY MĘCINKA
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek gruntowych wchodzące w skład zasobu gruntów Gminy Męcinka , położone w obrębie wsi Słup.
Przedmiotem sprzedaży są niżej wymienione działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami:

  • 136/4 o pow. 0,1053 ha – cena wywoławcza 40 000 zł. – wadium w kwocie 4 000 zł
  • 136/5 o pow. 0,1051 ha – cena wywoławcza 40 000 zł. – wadium w kwocie 4 000 zł
  • 136/9 o pow. 0,1000 ha – cena wywoławcza 40 000 zł. – wadium w kwocie 4 000 zł
  • 136/12 o pow. 0,1003 ha – cena wywoławcza 40 000 zł. – wadium w kwocie 4 000 zł
  • 136/13 o pow. 0,1006 ha – cena wywoławcza 40 000 zł. – wadium w kwocie 4 000 zł

 

Informacja Wójta Gminy Męcinka

Wójt Gminy Męcinka zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004r. ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze późn. zm.) informuje, że:

Ogłoszony na dzień 7 listopada 2013r. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geod. 569 o pow. 0,1563 ha, położona w obrębie wsi Pomocne, dla których Sąd Rejonowy w Złotoryi IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem LE1J/00012185/1 zakończył się wynikiem negatywnym.

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie