WÓJT GMINY MĘCINKA

informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651z późn. zm.), w siedzibie Urzędu Gminy Męcinka na tablicy ogłoszeń na parterze oraz na stronie internetowej, w dniu 13 marca 2013 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz lokali użytkowych stanowiących własność gminy Męcinka, położonych we wsi Męcinka nr 23 oraz we wsi Przybyłowice nr 19, przeznaczonych do wynajmu w drodze przetargu na czas określony.

Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2013 w sprawie najmu lokali użytkowych (format PDF)