pierwszego przetargu pisemnego ograniczonego na dzierżawę na cele rolne działki nr 7/3 położonej na terenie Gminy Męcinka w obrębie geodezyjnym Małuszów

Treść ogłoszenia