Gmina Męcinka położona jest w centralnej części województwa dolnośląskiego w powiecie jaworskim. Obszar gminy obejmuje 14.751,37 ha, z czego użytki rolne stanowią 8.593 ha, lasy 4.658 ha ogólnej powierzchni.

W 14 sołectwach i 4 przysiółkach zamieszkuje ogółem 4.832 mieszkańców. Atrakcyjność turystyczną zawdzięczamy korzystnemu usytuowaniu na Równinie Jaworskiej i Pogórzu Kaczawskim oraz położeniu na terenie utworzonego w 1992 roku Parku Krajobrazowego „Chełmy”.

W części nizinnej terenu gminy położony jest sztuczny zbiornik wody Słup. Południową część gminy charakteryzuje górzysty krajobraz oraz znaczne zalesienie. Trzy z dziewięciu wyższych wzniesień byłego województwa legnickiego położone są na terenie naszej gminy: Rosocha (464 m.n.p.m.), Czartowska Skała (463 m.n.p.m.) oraz Górzec (445 m.n.p.m.). Na zboczu wzgórza Górzec atrakcją turystyczną są XIX w. słupowe kapliczki – stacje Drogi Krzyżowej z kaplicą pielgrzymkową na szczycie.

Liczne znaleziska archeologiczne oraz relikty dawnego górnictwa i hutnictwa metali w pobliżu miejscowości Chełmiec, Męcinka i Stanisławów świadczą o bogatej przeszłości historycznej gminy. Wsie i osady położone u podnóży wzniesień oraz nad ciekami wodnymi powstały w okresie średniowiecza. Osadnictwo miało związek nie tylko z występującymi bogactwami, lecz także z dużym obszarem urodzajnej ziemi.