wtorek, 25 styczeń 2022 YouTUBE Gmina Męcinka Facebook Gmina Męcinka Fundusze Europejskie Wymiana pieców w Gminie Męcinka

logo

Nazwa Funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 2808D w miejscowościach Męcinka i Nowa Męcinka
Dofinansowanie: 3 359 203,50 zł
Całkowita wartość: 8 458 966,00 zł

Nazwa Funduszu: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 2808D w miejscowościach Męcinka i Nowa Męcinka
Dofinansowanie: 4 000 000,00 zł
Całkowita wartość: 8 458 966,00 zł

1. Zadanie obejmuje wykonanie robót polegających na:

1) wykonaniu robót przygotowawczych,
2) wykonaniu robót ziemnych,
3) wykonaniu odwodnienie korpusu drogowego,
4) wykonaniu podbudowy drogi oraz chodników, dojść, zjazdów,
5) wykonaniu nawierzchni (droga - z mieszanek mineralno-bitumicznych, chodniki, dojścia, zjazdy – z kostki brukowej betonowej)
6) wykonaniu robót wykończeniowych,
7) wykonaniu oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
8) wykonaniu elementów ulic,
9) usunięciu drzew oraz wykonaniu nowych nasadzeń w pasie drogowym,
10) wykonaniu kanalizacji deszczowej w ciągu drogi,
11) wykonaniu oświetlenia drogowego,
12) budowie sieci wodociągowej w ciągu drogi.

protal epuap gov pl - Załatw sprawę przez internet
Inicjatywa obywatel.gov.pl
niewerbalna
PUP w Jaworze

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - link
Regionalny System Ostrzegania RSO
System Informacji Przestrzennej
 
Budowlane ABC Poradnik
mikroporady

EFS Żłobek w Męcince

park chelmy
pz szlak
lgd partnerstwokaczawskie