piątek, 03, kwiecień 2020

Segregujmy dokładniej

 

altW dniu 24 września 2014 r. do Urzędu Gminy Męcinka wpłynęło pismo z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” w Lubawce informujące o niezadowalającej jakości zmieszanych odpadów opakowaniowych zbieranych selektywnie, tj. papieru i tworzyw sztucznych, dostarczanych do instalacji w Lubawce.

Czytaj więcej: Segregujmy dokładniej

COM-D wywiezie

 

COM-D wywiezieW wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie zapytania ofertowego, wyłoniono firmę COM-D sp. z o.o w Jaworze, która za kwotę 43 867,98 zł. przez 1,5 roku będzie wywozić odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych, na których produkowane są odpady (urząd gminy, szkoły, ośrodek zdrowia, świetlice, biblioteki, remizy strażackie).

Stawka selektywna w dół

 
altNa sesji w dniu 5 maja br. Rada Gminy Męcinka obniżyła stawkę selektywną za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 11,30 zł do 9 zł. Stawka ta będzie obowiązywać od 1 lipca br.

A tyle PSZOK w Męcince

 
alt

TYLE ODEBRAŁY FIRMY

 

Od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r. firma van Gansewinkel Legnica wybrana w drodze przetargu publicznego odebrała z nieruchomości zamieszkałych łącznie 385,19 Mg odpadów, w tym:

  • odpady zmieszane: 346,82 Mg,
  • papier i tektura: 9,0 Mg,
  • tworzywa sztuczne: 5,82 Mg,
  • szkło: 20,4 Mg,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe: 2,34 Mg,
  • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny: 0,81 Mg.

Natomiast z nieruchomości niezamieszkałych, w których wytwarzane są odpady, firma PUPiH „COM-D” w Jaworze odebrała łącznie 85,38 Mg, w tym:

  • odpady zmieszane: 74,5 Mg,
  • papier i tektura: 1,45 Mg,
  • tworzywa sztuczne: 0,87 Mg,
  • szkło: 8,56 Mg.

Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych

 

W dniach 23-31 grudnia br. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców gminy Męcinka. Odpady wielkogabarytowe to odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach, takie jak: meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody, tapczany, wersalki), dywany, wykładziny, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.

Czytaj więcej: Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych

Top!
Top!