piątek, 03, kwiecień 2020

Darmowa gra edukacyjna dla dzieci na smartfony i tablety

 
Darmowa gra edukacyjna dla dzieci na smartfony i tablety

"Od najmłodszych lat warto uczyć dzieci jak chronić środowisko, by żyć w czystej okolicy. Pobierz bezpłatną grę na smartfona lub tablet, zagraj z dzieckiem w „Posegreguj śmieci”. Sprawdź, kto zostanie domowym mistrzem w segregacji odpadów ?"

Więcej na http://ekodzieciaki.mos.gov.pl/ekogry.html - m.in. gra do pobrania

Prawie 10 mln zł dla SANIKOMU

 

Stacje przeładunkowe w Jaworze i Pielgrzymce, punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kamiennej Górze i Jaworze oraz sortownia surowców wtórnych w Lubawce – to kolejne inwestycje, które zostaną zrealizowane dzięki wsparciu unijnemu.

Czytaj więcej na stronie sanikom.com.pl

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

 

W ostatnich dniach listopada br. odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórką objęte będą m.in.: lodówki, zamrażalki, duży i mały sprzęt AGD, monitory i telewizory, sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, urządzenia elektryczne i elektroniczne zasilane na prąd i baterie.

Czytaj więcej: ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

ODPADY KOMUNALNE NA CMENTARZACH

 

Wydzielone miejsca na cmentarzach komunalnych służą wyłącznie do gromadzenia odpadów pochodzących z cmentarza. Niestety w boksie betonowym na cmentarzu w Męcince regularnie składowane są odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych.

Natomiast do wystawionego pojemnika na szkło przy cmentarzu w Sichowie, regularnie wyrzucane są opakowania szklane po alkoholu. 

Czytaj więcej: ODPADY KOMUNALNE NA CMENTARZACH

ZEBRANE I ZAGOSPODAROWANE ODPADY

 

Od 1 lipca do 30 sierpnia br. firma wywozowa odebrała od mieszkańców zamieszkujących nieruchomości odpowiednio: w lipcu 39,82 Mg zmieszanych odpadów komunalnych i 2,84 Mg tworzyw sztucznych i papieru, a w sierpniu 43,6 Mg zmieszanych odpadów komunalnych, 3,94 Mg papieru i tworzyw sztucznych oraz 6,74 Mg szkła.
Wszystkie zebrane odpady zostały przekazane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubawce w celu ich zagospodarowania.

ZMIANA TERMINU PŁATNOŚĆI ZA ODPADY

 

U W A G A
ZMIANA TERMINU PŁATNOŚĆI ZA ODPADY

ZMIANA TERMINU PŁATNOŚĆI ZA ODPADY

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
można wnosić gotówka w kasie Banku Spółdzielczego w
Męcince lub przelewem na rachunek bankowy
Gminy Męcinka nr 14 8647 1017 0105 0018 2001 0073

Top!
Top!