czwartek, 08, grudzień 2022

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, ELEKTRONICZNEGO ORAZ ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

 
W dniach 26-27 października br. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych a  28-29 października br.  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórką objęte będą m.in.: lodówki, zamrażalki, duży i mały sprzęt AGD, monitory i telewizory, sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, urządzenia elektryczne i elektroniczne zasilane na prąd i baterie.

Harmonogram odbioru odpadów

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MĘCINKA

 

opracowanie Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Męcinka za rok 2014„Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Męcinka za rok 2014” zawiera:

  1. Podstawa prawna opracowania.
  2. Opis systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Męcinka.
  3. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania oraz ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
  4. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
  5. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.
  6. Liczba mieszkańców Gminy Męcinka.
  7. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6 -12.
  8. Ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Męcinka.

Pobierz opracowanie Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Męcinka za rok 2014 (format PDF)

Informacja o ZBIÓRCE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ORAZ zbiórce odpadów wielkogabarytowych

 

W dniach 16-17 marca br. odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Informacja o zbiórce, szczegóły (format PDF)

Informacja o ZBIÓRCE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ORAZ zbiórce odpadów wielkogabarytowych

Cennik dzierżawy pojemników na 2015 r.

 
Cennik dzierżawy pojemników na 2015

WORKI BĘDĄ ZA DARMO

 
Nowy ład śmieciowy16 października br. podpisano umowę z firmą DAKA-BUD ENTERPRISE z Kobyłki (po przeprowadzonym konkursie ofert) na wyprodukowanie i dostawę 48 tys. szt. worków do selektywnej zbiórki odpadów (zielony i niebieski). Wartość kontraktu wyniosła 15 350,40 zł.

Worki będą dostarczane za darmo w miesiącu grudniu 2014 r. przez firmę van Gansewinkel Legnica do nieruchomości, których właściciele zadeklarowali segregację odpadów komunalnych.

VAN GANSEWINKEL WYWIEZIE.

 
Nowy ład śmieciowyW dniu 28 października br. rozstrzygnięto przetarg na wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych. Do przetargu stanęły dwie firmy, które zaproponowały wywóz odpadów komunalnych od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. za kwotę: van Gansewinkel Legnica sp. z o.o. 357 814,80 zł. a PUPiH „COM-D” sp. z o.o. 478 739 zł.
Top!
Top!