sobota, 27, listopad 2021

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

 

Na konkursy rozpisane przez Wójta Gminy Męcinka, adresowane do nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę dot. nowego systemu gospodarowania stałymi odpadami komunalnymi na terenie gminy wpłynęły:
1) na kolorowankę graficzną dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat, jedna oferta,
2) na kolorowankę graficzno-tekstową dla dzieci w wieku od 8 do 13 lat nie wpłynęła żadna oferta.

Na prezentację multimedialną przeznaczoną dla uczniów klas VI szkół podstawowych i gimnazjalistów uczęszczających do szkół prowadzonych przez gminę oraz uczniów zamieszkałych na terenie gminy,uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych, wpłynęło 5 ofert.

W wyniku oceny formalno-merytorycznej dokonanej przez komisję powołaną przez wójta gminy, odrzuciła ona ofertę na kolorowankę dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat z powodu niespełnienia warunków konkursu. Natomiast spośród ofert na prezentację multimedialną, komisja wskazała do nagrody prezentację Andrzeja Śmiłowskiego,która spełniła wszystkie warunki konkursowe.

Komisja składa podziękowania: Klaudii Cichej, Magdalenie Torończak i Natalii Rzepce-uczennicom II kl. Gimnazjum w Męcince oraz Dawidowi Pukowi-uczniowi II kl.Gimnazjum w Męcince za udział w konkursie. Prezentacje zostaną wykorzystane m.in.na stronie internetowej gminy dot.”Nowego ładu śmieciowego”. Uroczyste wręczenie nagrody planowane jest pod koniec marca.

Top!
Top!