TROCHĘ STATYSTYKI

Drukuj
 
środa, 20, marzec 2013 13:07
Wg raportu Głównego Urzędu Statystycznego w 2011 roku w Polsce wytworzono 12 mln 129 tys. Mg odpadów komunalnych. W ciągu roku Polacy „poprawili” swój wynik o 2,2%, czyli 90 tys. Mg.  Polska jest szóstym największym wytwórcą odpadów w UE. Przekroczyliśmy barierę 300 kg śmieci komunalnych na jednego obywatela. W 2011 r. było to już 315 kg na mieszkańca tj. o 3 kg więcej niż w 2010 r. Prawie 70 % śmieci pochodziło z gospodarstw domowych. Handel, mały biznes, biura i instytucje odpowiedzialne były za jedną czwartą odpadów. Resztę wypełniły odpady z usług komunalnych (np. czyszczenie ulic). Firmy prywatne, zebrały 58% śmieci, a samorządowa konkurencja ponad 40%. Prawie 2% zebrały firmy o mieszanym akcjonariacie.