sobota, 27, listopad 2021

TYLE ODEBRAŁY FIRMY

 

Od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r. firma van Gansewinkel Legnica wybrana w drodze przetargu publicznego odebrała z nieruchomości zamieszkałych łącznie 385,19 Mg odpadów, w tym:

  • odpady zmieszane: 346,82 Mg,
  • papier i tektura: 9,0 Mg,
  • tworzywa sztuczne: 5,82 Mg,
  • szkło: 20,4 Mg,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe: 2,34 Mg,
  • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny: 0,81 Mg.

Natomiast z nieruchomości niezamieszkałych, w których wytwarzane są odpady, firma PUPiH „COM-D” w Jaworze odebrała łącznie 85,38 Mg, w tym:

  • odpady zmieszane: 74,5 Mg,
  • papier i tektura: 1,45 Mg,
  • tworzywa sztuczne: 0,87 Mg,
  • szkło: 8,56 Mg.
Top!
Top!