TYLE ODEBRAŁY FIRMY

Drukuj
 
czwartek, 13, marzec 2014 12:21

Od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r. firma van Gansewinkel Legnica wybrana w drodze przetargu publicznego odebrała z nieruchomości zamieszkałych łącznie 385,19 Mg odpadów, w tym:

Natomiast z nieruchomości niezamieszkałych, w których wytwarzane są odpady, firma PUPiH „COM-D” w Jaworze odebrała łącznie 85,38 Mg, w tym: