środa, 10, sierpień 2022

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MĘCINKA

 

opracowanie Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Męcinka za rok 2014„Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Męcinka za rok 2014” zawiera:

  1. Podstawa prawna opracowania.
  2. Opis systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Męcinka.
  3. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania oraz ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
  4. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
  5. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.
  6. Liczba mieszkańców Gminy Męcinka.
  7. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6 -12.
  8. Ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Męcinka.

Pobierz opracowanie Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Męcinka za rok 2014 (format PDF)

Top!
Top!