ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MĘCINKA

Drukuj
 
środa, 29, kwiecień 2015 14:49

opracowanie Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Męcinka za rok 2014„Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Męcinka za rok 2014” zawiera:

  1. Podstawa prawna opracowania.
  2. Opis systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Męcinka.
  3. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania oraz ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
  4. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
  5. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.
  6. Liczba mieszkańców Gminy Męcinka.
  7. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6 -12.
  8. Ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Męcinka.

Pobierz opracowanie Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Męcinka za rok 2014 (format PDF)