sobota, 27, listopad 2021

PRZYPOMNIENIE O TERMINIE PŁATNOŚCI

 
Dnia 10 kwietnia 2018 r. upływa termin wniesienia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2018 r.
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wnosić gotówką
w kasie Banku Spółdzielczego w Męcince lub przelewem
na rachunek bankowy Gminy Męcinka
Nr 14 8647 1017 0105 0018 2001 0073
Top!
Top!