PRZYPOMNIENIE O TERMINIE PŁATNOŚCI

Drukuj
 
wtorek, 03, kwiecień 2018 20:20
Dnia 10 kwietnia 2018 r. upływa termin wniesienia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2018 r.
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wnosić gotówką
w kasie Banku Spółdzielczego w Męcince lub przelewem
na rachunek bankowy Gminy Męcinka
Nr 14 8647 1017 0105 0018 2001 0073