Informacja ws. dostarczenia pojemników

Drukuj
 
wtorek, 31, grudzień 2019 19:01
Informujemy, że w najbliższych dniach rozpocznie się bezpłatna dostawa pojemników na odpady zmieszane oraz worków do segregacji odpadów dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Męcinka. Dystrybucja prowadzona będzie przez firmę odbierającą odpady komunalne od 02.01.2020 r. z terenu gminy – PGK SANIKOM Sp. z o.o.