Śmiecenie odpada

Drukuj
 
czwartek, 21, marzec 2013 09:46
Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania. Jak wynika z badań, 80 procent odpadów w naszych pojemnikach to cenne surowce, które można przetworzyć. Od stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zmieniająca od podstaw system zagospodarowania odpadów. Od 2013 roku mieszkańcy będą korzystali z prostego sytemu , który ma zapewnić większy porządek, lepszą segregację i mniejsze zaśmiecenie środowiska.

Obecnie na Dolnym Śląsku trwa Kampania informacyjno – edukacyjna „Śmiecenie odpada”, realizowana przez konsorcjum, którego liderem jest Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. W jego skład wchodzą Fundacja EkoRozwoju oraz Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” z Legnicy. Celem kampanii jest przedstawienie w prosty i ciekawy sposób  informacji związanych z wejściem nowej ustawy o gospodarce odpadami. W kampanię tę zaangażowało się Towarzystwo Miłośników Piotrowic, które w ramach projektu „Zapamiętaj! Nie śmiecimy! Z odpadami sobie radzimy!” przeprowadziło wiele działań związanych z nową ustawą odpadową. Stowarzyszenie kilka zadań realizuje w partnerstwie z naszą szkołą. Od 20 września do 20 października w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Męcince trwał konkurs „Chronimy środowisko – zbieramy surowce wtórne”, podczas którego zbieraliśmy makulaturę, puszki aluminiowe, zużyte tonery i kartridże, stare telefony komórkowe i segregowaliśmy inne odpady do odpowiednich pojemników. Ponadto wychowawcy przeprowadzali ze swymi klasami lekcje nt. segregacji odpadów. Przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Piotrowic przedstawiło nam również założenia nowej ustawy odpadowej i otrzymaliśmy ulotki informacyjne, które przekazaliśmy w domach naszym rodzicom. Podsumowaniem działań było wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, jako trwałego elementu przypominającego o kampanii, konieczności segregacji odpadów i dbania o otaczające nas środowisko. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o postępowaniu z odpadami na Dolnym Śląsku wejdź na serwis www.smiecenieodpada.pl oraz www.facebook.com/smiecenie.odpada.