sobota, 27, listopad 2021

Mali ekolodzy

 
W ramach realizacji projektu ekologicznego Odpady uczniowie Szkoły Podstawowej w Męcince cyklicznie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych w Centrum Edukacji Ekologicznej i Turystycznej w Myśliborzu , podnosząc swoją wiedzę i umiejętności ekologiczne. Dnia 06.02.2009 r. uczniowie klas III pod opieką wychowawców i pracowników ośrodka doskonalili umiejętności związane z segregowaniem śmieci. Uczniowie reprezentowali wysoki poziom zdobytej wiedzy, gdyż świetnie potrafili rozpoznawać rodzaje odpadów, także tych niebezpiecznych (leki, odpady radioaktywne, odpady zawierające metale ciężkie). Uczniowie sprawdzili się także podczas zajęć praktycznych. Bardzo cieszy fakt, że poziom wiedzy naszych uczniów, pozwala na to, by odnosili w tej dziedzinie sukcesy. Po raz pierwszy uczestniczyli w IV Powiatowym Konkursie Wiedzy o Odpadach. Drużyna, złożona z trzech zawodników, którymi byli Kinga Sekuła kl. III, Wiktoria Salamon kl.V, Łukasz Chudzik kl.VI, zdobyli dla nas zaszczytne IV miejsce.
Top!
Top!